بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

اجزاء سيستم پخت,الكتروفيلتر,تحقیق,تحقیق پیرامون,دانلود تحقیق,راه‌اندازي سيستم پخت,رعايت اصول كوره باني,سيستم پخت,سیمان,شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت,طرحي كارخانه سيمان,فازهاي سيمان,مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان,نسوزكاري سيستم پخت سيمان
دانلود بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

دانلود فایل

بخشی از متن اصلی:فهرست مطالبچكيده    1مقدمه    2فصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا    4فصل دوم: اجزاء سيستم پخت    131-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان    141-1-2- غلطك‌ها    152-1-2- غلطك بالابر    153-1-2- سيستم چرخاننده كوره    164-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره    162-2- نسوزكاري كوره    173-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن    184-2- مسير فرعي    205-2- سيستم تكليس(Calciner)    216-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن    227-2- انواع خنك‌كنها    241-7-2- خنك‌كن مشبك    278-2- اتاق كنترل    309-2- سوخت رساني و مشعل    301-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله    322-9-2- شعله    333-9-2- درجه حرارت شعله    34فصل 3: پروژه    40فصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت    421-4- كنترل كوره    432-4- خنك كردن كلينكر    443-4- سوخت كوره    454-4- تغذيه كوره    465-4- متغيرهاي راهبري كوره    466-4- مكانيك كوره    487-4- شرايط خاص راهبري كوره    511-7-4- كليات    512-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره    513-7-4- حجم هواي اوليه    524-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن    525-7-4- درجه حرارت ياتاقانها    526-7-4- الكتروفيلترها    527-7-4- گرفتگي سيكلونها    538-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره    539-7-4- نسوزكاري كوره    538-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي    549-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت    54فصل 5: رعايت اصول كوره باني    591-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت    601-5-1- جلو شعله    601-5-2- هواي ثانويه    632-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره)    653-5- عقب كوره    681-3-5- درجه حرارت عقب كوره    692-3-5- مكش عقب كوره    713-3-5- اكسيژن عقب كوره    724-5- كنترل مقدار سوخت    735-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره    746-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت    761-6-5- كنترل مكش درب كوره    772-6-5- فشار زير صفحات خنك كن    783-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه    787-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره    791-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي    812-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل    853-7-5- حالات اضطراري    92فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت    1021-6- خشك كردن پيش گرم‌كن    1032-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن    1061-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره    1082-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم    1083-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن    1083-6- گرم كردن كوره دوار    1131-3-6- آماده سازي    1132-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت    1133-3-6- كنترل درجه حرارت    1154-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن    1165-3-6- وقفه در گرم كردن    1164-6- خواباندن كوره    1175-6- نكات مهم    117فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت    1191-7- اولين باردهي كوره    1202-7- مقدمات تغذيه كوره    1203-7- راه‌اندازي موتور كوره    1204-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي    1215-7- راه‌اندازي خنك كن    1226-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر    1257-7- رسيدن به باردهي عادي    1258-7- حالات غيرعادي خنك كن    126فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت    1301-8- قليائي‌ها    1312-8- پاك كردن پيش گرم‌كن    1343-8- عوامل گرفتگي عقب كوره    1341-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش    1342-3-8- چسبندگي چيست؟    1363-3-8- چسبندگي جامد به جامد    1374-3-8- جذب سطحي    1375-3-8- نتيجه‌گيري    1384-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره    1381-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي    1382-4-8- تركيب شيميايي    1383-4-8- تركيب مينرالوژيكي    1444-4-8- مكانيزم تشكيل    1445-8- عوارض گرفتگي عقب كوره    1451-5-8- عقب كوره    1452-5-8- عوارض گرفتگي    147فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان    1491-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت    150فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت    1601-10- مقدمه    1612-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت    1621-2-10- زياد داغ شدن آجر    1632-2-10- نفوذ املاح قليائي    1673-2-10- فرسايش ناشي از احياء    1724-2-10- فرسايش مكانيكي    1753-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان    1804-10- شكفتگي قليائي    1835-10- فرسايش بدنه كوره    185فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت    1861-11- كوره    1872-11- سيكلونها    1873-11- الكتروفيلتر    188فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره    1911-12- مقدمه    1921-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان    1922-1-12- سيمان    1922-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان    1951-2-12- آليت    1962-2-12- بليت    1983-2-12- فاز الومينات    1984-2-12- فاز فريت    1985-2-12- تركيبات فرعي    1986-2-12- سنگ گچ    2023-12- محاسبه فازهاي سيمان    2034-12- مشخصات از انواع سيمان    2035-12- چگونگي پخت مواد    2061-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن    2062-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره    2086-12- عوامل موثر در پختن مواد    2111-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه    2112-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره    2173-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره    2184-6-12- همگن بودن مواد خام    2185-6-12- شرايط پخت    2197-12- ميكروسكوپي كلينكر    2191-7-12- كلينكر نرمال    2192-7-12- كلينكر آهسته خنك شده    2198-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت    2231-8-12- خشك شدن    2232-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي    2233-8-12- تجزيه كربناتها    2234-8-12- واكنش‌هاي جامد    2235-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد    2249-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره    22410-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره    2261-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري    2262-10-12- مطالعات تفصيلي معادن    2273-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي    227منابع و مراجع    229چكيده انگليسي     230 فهرست اشكال1-1- فلودياگرام خط توليد سيمان    62-1- مشخصات پخت سيمان    73-1- خط توليد سيمان به روش خشك    104-1- سيستم پخت سيمان    115-1- سيستم پخت سيمان با سيكلون 5 مرحله‌اي    121-2- كوره دوار سيمان    142-2- بدنه كوره    153-2- غلطك مستقر روي پايه‌هاي كوره سيمان    154-2- سيستم حركت كوره    165-2- نسوزكاري بخشهايي از سيستم پخت    177-2- تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره    208-2- نمونه‌اي از طرح مسير فرعي    2111-2- خنك كن دوار به همراه كوره داراي كلساينر طرح همبولت    2612-2- خنك كن سياره‌اي    2613-2- خنك كن مشبك    2814-2- اتاق كنترل سيمان اكباتان    3015-2- مقطع انتهاي خروجي كوره سيمان    3424-2- يكي از آخرين طرحهاي مشعل و موقعيت آن در سيستم پخت سيمان    391-4- محاسبه مقدار هواي نشتي در بخشهاي مختلف سيستم پخت و آسياب مواد    502-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف سيستم پخت    553-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف خنك كن كلينكر    564-4- گزارش ساعتي كاركرد كوره سيمان هگمتان    575-4- گزارش ساعتي كاركرد خنك كن كلينكر سيمان هگمتان    581-5- موقعيت نقطه تاريك نسبت به شعله    612-5- جهت انتقال حرارت از مركز كوره به بدنه    643-5- حالات مختلف منطقه پخت    651-6- محل تعبيه حرارت سنج‌ها در نقاط مختلف پيش گرمكن    1052-6- چگونگي تعبيه سوراخهايي در سقف سيكلونها براي خروج بخار آب    1073-6- محل تعبيه مشعل براي خشك و گرم كردن كانال هواي سوم    1094-6- محل تعبيه براي خشك و گرم كردن درب كوره    1105-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن    1111-7- موتور كوره    1213-8- جريان گاز و مواد    1364-8- جريان گاز و مواد    1365-8- گرفتگي‌هاي سيستم پخت    1461-9- تغييرات درجه حرارت در بخشهاي مختلف سيستم پخت    1512-9- نسوزكاري قسمتهاي مختلف سيستم پخت    1533-9- جنس مواد نسوز مورد استفاده در قسمتهاي مختلف سيستم پخت    1544-9- سيكلون پايين پيش گرمكن و نسوزكاري سقف    1565-9- انتهاي پيش گرمكن و ورودي    1566-9- مناطق مختلف ابتدا تا انتهاي كوره    1571-10- عوامل فرسايش مختلف شيميايي- مكانيكي و حرارتي موثر روي آجر    1622-10- الي 24-10- اشكال مختلف آجرهاي كوره كه دچار فرسايش شده‌اند صفحه 164الي صفحه18025-10- سيكل كلر در سيستم پخت    18126-10- سيكل قليائي در سيستم پخت    18227-10- سيكل سولفور در سيستم پخت    18228-10- شكفتگي قليائي    18430-10- فرسايش بدنه كوره    1851-12- دياگرام سه تائي نشان‌دهنده تركيبات اكسيدي و مينرالي سيمان پرتلند و موقعيت آن در مقايسه با ساير مصالح و مواد معدني    1932-12- تقسيم‌بندي مناطق مختلف كوره    2073-12- تغييرات شيميائي و حرارتي خوراك كوره از ورود به سيستم پخت تا خروج از آن    2104-12- بلورهاي كلينكر عادي    2215-12- بلورهاي كلينكر آهسته خنك شده    2216-12- توده بلورهاي آهك آزاد كه توسط اليتها احاطه شده‌اند    2218-12- كلينگر آزمايشگاهي با سولفات زياد    222 فهرست جداول1-2- موازنه حرارتي پيش گرمكن اس- اف    222-3- موازنه حرارتي خنك كن فولر داراي اندازه‌هاي 1050/825    293-2- مشخصات فيزيكي شيميايي انواع سوخت(مأخذ: المان)    314-2- مشخصات نفت كوره پالايشگاهي ايران    321-4- مشخصه‌اي از سوختهاي مصرفي در كوره سيمان    461-5- شرح بيست و هفت حالت اساسي- راه‌حلها و دلايل    851-8- مشخصات ظاهري و شيميايي جرم گرفتگي‌هاي عقب تعدادي از كوره‌هاي متعلق به كمپاني holcim    1402-8- آناليز شيميايي نمونه‌هايي از سيلكون 4    1423-8- آناليز شيميايي نمونه‌هاي از كوتينگ‌هاي مزاحم رايز پايپ ورودي كوره    1431-9- چرا سيستم پخت سيمان را نسوزكاري مي‌كنيم؟    15229-10- واكنش‌هاي مرتبط با تركيب Na20 و مولايت موجود در آجر آلومينيومي و تركيبات آلومينو سيليكات موجود در آجر شاموتي    1841-12- تركيب شيميايي مواد اوليه كارخانجات سيمان ايران    1942-12- علائم اختصاري براي اجزاء تشكيل دهنده سيمان    1973-12- تركيب شيميائي فازهاي يك نمونه كلينگر سيمان پرتلند(برحسب درصد وزني)    2004-12- فازهاي كلينكر و مشخصات آنها(درصدها وزني است)    2015-12- انواع سيمان پرتلند براساس تقسيم‌بندي انجمن سيمان اروپا    2046-12- استانداردهاي آمريكا(ASTM-C 150) براي سيمان    2057-12- خلاصه عمليات شيميائي- حرارتي و نام مناطق كوره    2098-12- روابط و نسبت مدولهاي مورد استفاده براي تنظيم مواد و پختن كلينكر    2139-12- نمونه‌اي از مشخصات سنگ آهك- خاك رس و كلينكر    214 فهرست منحني‌ها و نمودارها7-2- منحني تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره    209-2- منحني قابليت خرد شدن كلينكر و ارتباط آن با نحوه سرد كردن    2410-2- منحني درصد انبساط كلينكر و ارتباط آن با چگونگي سرد شدن    2416-2- منحني تغييرات درجه حرارت و طول شعله نسبت به نوع سوخت    3517-2- منحني اثر نسبت هوا روي درجه حرارت شعله    3518-2- منحني طول نسبي شعله به صورت تابعي از نسبت هوا    3619-2- منحني رابطه بين نسبت هوا و فاصله نقطه حداكثر حرارت شعله تا سرمشعل    3620-2- منحني تغييرات درجه حرارت نسبي شعله- نسبت هواي اوليه به ثانويه    3721-2- نمودار تغييرات درجه حرارت شعله- درصد هواي اضافي- درجه حرارت هواي ثانويه براي سوخت    3722-2- اثر سرعت جريان سوخت روي درجه حرارت شعله و فاصله حداكثر درجه حرارت    3823-2- اثر سرعت جريان سوخت روي گسترش شعله    394-5- رابطه بين درصد هواي اضافي و اكسيژن عقب كوره    725-5- سه نمونه از افزايش دور كوره نسبت به زمان    755-6- نمودار بيست و هفت حالت اساسي كوره    846-6- منحني ارتباط درجه حرارت بدنه با درجه حرارت سطح داغ آجر و ضخامت آجر    1127-6- منحني گرم كردن كوره    1142-7- منحني گرم كردن كوره    1241-8- Relation between removal ratio of volative component and by pass ratio      1322-8- منحني‌هاي فشار جزئي تركيبات مختلف موجود در سيكل قليائي    133سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود.لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود.تعداد صفحات:250

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
فازهاي سيمان مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان الكتروفيلتر نسوزكاري سيستم پخت سيمان راه‌اندازي سيستم پخت سيستم پخت رعايت اصول كوره باني سیمان شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت اجزاء سيستم پخت طرحي كارخانه سيمان تحقیق تحقیق پیرامون دانلود تحقیق

 • تحقیق خلاصه كتاب آناتومي جامعه

  آناتومی,جامعه,جامعه شناسی تحقیق خلاصه كتاب آناتومي جامعه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع خلاصه كتاب آناتومي جامعه ،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در رشته جامعه شناسي  يكي رسالت خاص كه آن را از بقيه…

 • دانلود گزارش کارآموزی چاپخانه

  wordفرم,خرید گزارش کارآموزی چاپخانه,خرید گزارش کارورزی چاپخانه,دانلود پروژه کارآموزی چاپخانه,دانلود کارآموزی چاپخانه,دانلود گزارش کار چاپخانه,دانلود گزارش کارآموزی چاپخانه,سایت گزارش کارآموزی,کارآموزی چاپخانه,کارورزی,گزارش کارآموزی چاپخانه دانلود دانلود گزارش کارآموزی چاپخانه دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در…

 • پاورپوینت استفاده از انرژی های پاك

  استفاده از انرژی های پاك,استفاده از انرژی های پاك در ساختمان,انرژی های پاك,انرژی های پاك چیست,انرژی های پاك در ایران,پاورپوینت انرژی های پا,تحقیق انرژی های پاك,ضرورت استفاده از انرژی های پاك,مقاله استفاده از انرژی های پاك,مقاله انرژی های پاك دانلود…

 • تحقیق استاندارد حسابداري‌ شماره 2 (صورت‌ جريان‌ وجوه نقد)

  تحقیق استاندارد حسابداري‌ شماره 2 (صورت‌ جريان‌ وجوه نقد) صورت‌ جريان‌ وجوه نقد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع استاندارد حسابداري‌ شماره 2 (صورت‌ جريان‌ وجوه نقد)،در قالب word و در 84 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهدامنه کاربردتعاريفوجه نقدطبقه‌بندي…

 • تحقیق نحوه كار برنامه هاي كاربردي وب

  تحقیق نحوه كار برنامه هاي كاربردي وب نحوه كار برنامه هاي كاربردي وب رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نحوه كار برنامه هاي كاربردي وب،در قالب word و در 52 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:برنامه هاي كاربردي وب…

 • تحقیق مجموعه آموزشی- فرهنگي- تفریحی در منطقه 22 تهران

  تحقیق مجموعه آموزشی,تحقیق مجموعه تفریحی,تحقیق مجموعه در منطقه 22 تهران,تحقیق مجموعه فرهنگي,مجموعه آموزشی,مجموعه تفریحی,مجموعه در منطقه 22 تهران,مجموعه فرهنگي,مقاله مجموعه آموزشی,مقاله مجموعه تفریحی,مقاله مجموعه فرهنگي دانلود تحقیق مجموعه آموزشی- فرهنگي- تفریحی در منطقه 22 تهران دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع…

 • پاورپوینت بزرگداشت شيخ صدوق

  پاورپوینت بزرگداشت شيخ صدوق شیخ صدوق و امام زمان رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع بزرگداشت شيخ صدوق ،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:ابوجعفر محمد بن علي ابن بابويه قمي ملقب به…

 • پاورپوینت کشاورزی پایدار

  پاورپوینت آماده کشاورزی کشاورزی پایدار,پاورپوینت کشاورزی پایدار,تحقیق کشاورزی پایدار,دان,دانلود پاورپوینت در مورد کشاورزی پایدار,دانلود پاورپوینت کشاورزی پایدار,دانلود تحقیق کشاورزی پایدار,دانلود رایگان پاورپوینت کشاورزی پایدار,کشاورزی پایدار پاورپوینت کشاورزی پایدار رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کشاورزی پایدار،در قالب ppt…

 • مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد اكتوات هاي فلزي

  اکتوات,امكانسنجي طرح توليد اكتوات فلزي,توليد اكتوات فلزي,دانلود امكانسنجي طرح توليد اكتوات فلزي,دانلود طرح توجیهی توليد اكتوات فلزيدانلود امكانسنجي توليد اكتوات فلزي,طرح توجیهی توليد اكتوات فلزي,طرح توليد اكتوات فلزي دانلود مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد اكتوات هاي فلزي دانلود فایل…

 • تحقیق ادبيات معاصر

  ادبيات معاصر,ادبيات معاصر افغانستان,ادبيات معاصر ایران,ادبيات معاصر عرب,ادبيات معاصر کشور,پایان نامه ادبيات معاصر,پروژه ادبيات معاصر,پروژه در مورد ادبيات معاص,تحقیق ادبيات معاصر,تحقیق در مورد ادبيات معاصر,مقاله ادبيات معاصر,مقاله در مورد ادبيات معاصر دانلود تحقیق ادبيات معاصر دانلود فایل دانلود تحقیق در…

 • تحقیق ساختار برگ ها

  تحقیق ساختار برگ ها ساختار برگ رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ساختار برگ ها،در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:گیاهان سبز و تعداد کمی از گونه های باکتریها تنها موجوداتی هستند که می…

 • گزارش کارآموزی اداره امور مالیاتی دارایی

  دانلود پروژه کارورزی درباره اداره مالیات و دارایی,دانلود کارآموزی اداره مالیات,دانلود گزارش کارآموزی اد,کارآموزی اداره مالیات و دارایی,کارورزی اداره مالیات و دارایی,گزارش كارآموزي اداره امور مالياتي و دارایی,گزارش کارآموزی اداره مالیات و دارایی دانلود گزارش کارآموزی اداره امور مالیاتی دارایی…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید چرخ و محور واگن

  امکان سنجی تولید محور واگن,برآورد هزینه تولید محور واگن,تولید محور و,دانلود طرح توجیهی تولید محور واگن,راه اندازی تولید محور واگن,طرح توجیهی تولید محور واگن,طرح کسب و کار تولید محور واگن,کارآفرینی راه اندازی تولید محور واگن دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی…

 • نقشه ی بخش های شهرستان اهواز

  استان خوزستان,بخش های شهرستان اهواز,شیپ فایل بخش های شهرستان اهواز,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان اهواز,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان اهواز,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان اهواز…

 • مجموعه 120 تست استخدامی اقتصاد خرد، با پاسخ کاملاً تشریحی

  آزمون استخدامی اقتصاد خرد,آزمون اقتصاد خرد,آمزون استخدامی اقتصاد,تست استخدامی اقتصاد خرد,تست استخدامی اقتصاد خرد و کلان,تست استخدامی اقتصاد کلان,سوالات اقتصاد خرد,نمونه سوالات آزمون استخدامی اقتصاد خرد,نمونه سوالات اقتصاد خرد دانلود مجموعه 120 تست استخدامی اقتصاد خرد، با پاسخ کاملاً تشریحی…

 • پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه

  آفت سرخرطومی برگ یونجه,پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه,پاورپوینت آماده کشاورزی,تحقیق آفت سرخرطومی برگ یونجه,دانلود پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه,دانلود پاورپوینت در مورد آفت سرخرطومی برگ یونجه,دانلود رایگان پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه رفتن به سایت…

 • تحقیق زندگى بدويان و باده‏ نشينان

  پروژه زندگى بدويان و باده‏ نشينان,تحقیق در مورد زندگى بدويان و باده‏ نشينان,دانلود تحقیق زندگى بدويان و باده‏ نشينان,دانلود رایگان تحقیق زندگى بدويان و باده‏ نشينان,زندگى بدويان و باده‏ نشينان,مقاله در مورد زند,مقاله زندگى بدويان و باده‏ نشينان تحقیق زندگى…

 • گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر

  خرید گزارش کارآموزی شركت همرا,دانلود کارآموزی شركت همراه سيستم درگز,دانلود گزارش کار شركت همراه سيستم درگز,دانلود گزارش کارآموزی شركت همراه سيستم درگز,کارآموزی شركت همراه سيستم درگز,کارورزی شركت همراه سيستم درگز,گزارش کارآموزی شركت همراه سيستم درگز دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر…

 • تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی

  ارزشیابی دانش آموزان,ارزشیابی دانش آموزان راهنمایی,ارزیابی دانش آموزان,تحقیق ارزشیابی دانش آموزان,تحقیق ارزشیابی دانش آموزان راهنمایی,تحقیق ارزیابی دانش آموزان,مقاله ارزشیابی داتش آموزان راهنمایی,مقاله ارزشیابی دانش آموزان,مقاله ارزیابی دانش آموزان دانلود تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی…

 • تحقیق سینما و معماری

  تحقیق سینما و معماری تحقیق سینما و معماری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  سینما و معماری،در قالب word و در 61 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پیشگفتارمقدمهسینما چیست؟معماری چیست؟فضا در سینما و معماریمونتاژ به مثابه معماری سینماانقباض و انبساط زمان…

 • شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس- دریای عمان و زیرحوضه های آن

  دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,دریای عمان,شیپ فایل حوضه آبریز اصلی خلیج فارس,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه ی مرز حوضه…

 • پاورپوینت مدیریت بحران و بازاریابی در شرایط جدید

  پاورپوینت مدیریت بحران و بازاریابی در شرایط جدید مقاله بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت بحران و بازاریابی در شرایط جدید،در قالب ppt و در 77 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:نکات مهم مدیریت…

 • پاورپوینت آموزش تصویری اجرای GIS

  آموزش GIS,آموزش تصویری GIS,آموزش حرفه ای GIS,آموزش کامل GIS,آموزش مقدماتی GIS,آموزش نرم افزار GIS,دانلود آموزش GIS,دانلود آموزش تصویری GIS,دانلود آموزش حرفه ای GIS,دانلود آموزش کامل GIS,دانلود آموزش مقدماتی GIS,دانلود آموزش نرم افزار GIS دانلود پاورپوینت آموزش تصویری اجرای GIS دانلود…

 • برنامه نویسی و طراحی درگاه پرداخت الکترونیکی

  برنامه نویسی و طراحی,خدمات اینترنتی,طراحی درگاه پرداخت الکترونیکی دانلود برنامه نویسی و طراحی درگاه پرداخت الکترونیکی دانلود فایل فهرست مطالب : فاز اول پروژه : مقدمه عوامل مربوط به درگاه مزایا و معایب عوامل تاثیرگذار نمودار روابط نمودار جریان داده…

 • تحقیق جاده در ايران باستان

  آزمایش قیر,ایران باستان,جاده,راه سازی,سنگ قابل مصرف,مصالح ساختمانی تحقیق جاده در ايران باستان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع جاده در ايران باستان ،در قالب word و در 107 صفحه، قابل ویرایش، شامل:راهسازی راه سازی ، روسازی راه و مهندسی ترابری سنگهای قابل…

 • تحقیق اصول و مفاهیم حسابداری و مفهوم استهلاک در حسابداری

  تحقیق اصول و مفاهیم حسابداری و مفهوم استهلاک در حسابداری حسابداری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اصول و مفاهیم حسابداری و مفهوم استهلاک در حسابداری،در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تعریف حسابداریمفاهیم اساسی حسابداری…

 • تحقیق تاریخ سفالگری در ایران

  پایان نامه تاریخ سفالگری,پروژه تاریخ سفالگری,پروژه در مورد تاریخ سفالگری,تاریخ سفالگری,تحقیق آم,تحقیق در مورد تاریخ سفالگری,دانلود تحقیق تاریخ سفالگری,دانلود رایگان تحقیق تاریخ سفالگری,مقاله تاریخ سفالگری,مقاله در مورد تاریخ سفالگری تحقیق تاریخ سفالگری در ایران رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی توليد پاكت سيمان

  امکانسنجی توليد پاكت سيمان,پاكت سيمان,دانلود امکانسنجی توليد پاكت سيمان,دانلود رایگان طرح توجیهی توليد پاكت سيمان,دانلود طرح توجیهی توليد پاكت سيمان,طرح توجیهی توليد پاكت سيمان,طرح توليد پاكت سيمان دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی توليد پاكت سيمان دانلود فایل دانلود گزارش امکان…

 • تحقیق شهروند کیست، حقوق شهروندی چیست؟

  پایان نامه حقوق شهروندی,پایان نامه در مورد حقوق شهروندی,تحقیق حقوق شهروندی,تحقیق در مورد حقوق شهروندی,حقوق شهروندی,حقوق شهروندی چیست,حقوق شهروندی در امریکا,حقوق شهروندی در ایران,مقاله حقوق شهروندی,مقاله در مورد حقوق شهروندی دانلود تحقیق شهروند کیست، حقوق شهروندی چیست؟ دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق با موضوع جهانی شدن

  جهانی شدن,جهانی شدن در قرن بیستم,دهکده جهانی,فرآیند جهانی شدن,قرن بیستم دانلود تحقیق با موضوع جهانی شدن دانلود فایل   مقدمه: قرن بيستم در تاريخ حيات بشر، قرني ممتاز و ويژه با امتيازات منحصر به فرد خودش در ميان اعصار و…

 • تحقیق انواع روش های انشا نویسی

  تحقیق انواع روش های انشا نویسی تحقیق روش های انشا نویسی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق انواع روش های انشا نویسیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 22بخشی از متن تحقیق:فهرستمقدمه ........................................................................................3چکیده مطالب ...........................................................................4درس انشاء .................................................................................6انشاءکوتاه .................................................................................11نوشتن انشای…

 • دانلود طرح توجیهی احداث باغ زيتون

  امکان سنجی احداث باغ زيتون,برآورد هزینه احداث باغ زيتون,دانلود طرح توجیهی احداث باغ زيتون,طرح تاسی,طرح توجیهی احداث باغ زيتون,طرح توجیهی پیرامون احداث باغ زيتون,طرح کارآفرینی احداث باغ زيتون,طرح کسب و کار احداث باغ زيتون,کارآفرینی احداث باغ زيتون دانلود دانلود طرح…

 • تحقیق ازدواج خويشاوندي

  اختلال کروموزومی,ازدواج,ازدواج آسان,ازدواج فامیلی,خویشاوندی تحقیق ازدواج خويشاوندي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ازدواج خويشاوندي،در قالبword و در 180 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخش اول:تعريف ازدواج خويشاوندي ازدواج فاميلي زوجيت در قلمرو روابط خويشاوندي بخش دوم:يافته هاي نوين پژوهشي در…

 • پاورپوینت سفری به درون سلول

  اجزای درون سلول,دانلود انیمیشن سفری به درون سلول,دانلود مستند سفری به درون سلول,سفری به درون سلول زیست دوم,فاگوزیست سفری به درون سلول,فیلم درباره درون سلول پاورپوینت سفری به درون سلول رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سفری به…

 • جزوه درس نظریه بازی ها برای مدیران دکتر مسعود طالبیان دانشگاه شریف

  جزوه درس نظریه بازی ها برای مدیران,جزوه درس نظریه بازی ها برای مدیران دکتر مسعود طالبیان,جزوه درس نظریه بازی ها برای مدیران طالبیان,جزوه درس نظریه بازی ها مسعود طالبیان,دانلود جزوه درس نظریه بازی ها برای مدیران دکتر مسعود طالبیان دانلود…